Standardní tažení se používá při realizaci výškových železobetonových konstrukcí s kruhovým nebo pravoúhlým půdorysem, s konstantním průměrem či diagonálou.

Jeho hlavní použití spočívé ve výstavbě všech druhů jedno a vícekomorových skladových sil, ve výstavbě cylindrických průmyslových komínů, mostních pilířů, vodonepropustných nádrží, ap.

Posuvné bednění pro tažení standardních tvarů funguje následovně: vertikální rámy hydraulických patek jsou spojeny s dvojicí horizontálních konzol do pevného rámu. Bednící desky, pracovní plošiny a zavěšené pracovní lávky se osazují na tuto pevnou rámovou konstrukci.

K sestavenému posuvnému bednění se kromě hlavní pracovní plošiny ještě zavěšují jedna nebo dvě pracovní lávky, sloužící zejména k následnému ošetření plochy železobetonové konstrukce, např. ochranným nátěrem.

zylindrischVideo