Tažení kónických tvarů se používá při realizaci výškových železobetonových konstrukcí s kruhovým nebo pravoúhlým půdorysem, kde dochází ke změně průměru či diagonály. Tato stavební metoda není limitována sbíhajícím se tvarem konstrukce, toto sbíhání však musí být kontinuální.

Tažení kónických tvarů se většinou používá pro výstavbu průmyslových komínů a mostních pilířů.

Posuvné bednění pro tažení kónických tvarů funguje následovně: vertikální rámy hydraulických patek jsou spojeny s dvojicí horizontálních konzol do pevného rámu. Tato rámová konstrukce funguje jako rovnoběžník, který se může samostatně pohybovat. Bednící desky, do kterých se ukládá výztuž a beton, jsou montovány na spodní stranu rámové konstrukce, hvězdicová příhradová konstrukce je montována posuvným způsobem na horní stranu rámové konstrukce. Na tuto příhradovou konstrukci je osazen hydraulický system, umožňující horizontální stahování.

K sestavenému posuvnému bednění se kromě hlavní pracovní plošiny ještě zavěšují jedna nebo dvě pracovní lávky, sloužící zejména k následnému ošetření plochy železobetonové konstrukce, např. ochranným nátěrem.

kaminVideo