Sestavené posuvné bednění stoupá vzhůru po šplhacích tyčích společně s pracovními plošinami, což umožňuje provádět kontinuální výstavbu daného objektu. Tažení zajišťuje, aby obvyklé kroky ve výstavbě železobetonových konstrukcí, tedy ukládání výztuže, betonu i jejich potřebné ošetření, byly prováděny jediným kontinuálním procesem.

Během tažení posuvné bednění stoupá v krocích po 25-ti mm prostřednictvým mnoha hydraulických zvedáků, jejichž přesný počet závisí na velikosti prováděné konstrukce. Rychlost pohybu bednění je závislá na rychlosti náběhu pevnosti betonu a na velikosti a tvaru prováděné konstrukce.

Vzhledem k charakteristickému kontinuálnímu pohybu bednění je běžně prováděno 3 až 8 bm konstrukce za 24 hodin.