Zbieżne systemy ślizgowe znajdują swoje zastosowanie przy budowie obiektów o przekroju okrągłym i wielokątnym, gdzie mamy do czynienia ze zmianą kształtu wraz ze zmianą wysokości.

System działa następująco: belka pozioma wraz z dwiema belkami pionowymi tworzy ramę dla podnośnika hydraulicznego. Do dolnej części ramy zamocowane jest deskowanie, gdzie układany jest beton. Do górnej części ramy przymocowana jest kratownica, która może swobodnie przesuwać się w kierunku poziomym. Pozwala to na regulację średnicy budowanego obiektu.

W zależności od rodzaju obiektu można zamontować jeden lub dwa poziomy rusztowań wiszących z poziomu których można pielęgnować beton czy nakładać warstwy zabezpieczające lub warstwy malarskie.

kaminVideo