Urządzenie ślizgowe, potocznie zwane „ślizgiem”, wraz z platformą roboczą wspiera się na prętach nośnych wznosząc się do góry razem z budowanym obiektem betonowym. Urządzenie ślizgowe umożliwia wykonywanie czynności takich jak; betonowanie, zbrojenie, pielęgnowanie betonu, aplikację powłok ochronnych betonu w jednym ciągu technologicznym.

Podczas prac ślizgowych urządzenie wznosi się skokowo o 25-mm dzięki podnośnikom hydraulicznym, których ilość dobierana jest indywidualnie w zależności od rodzaju wykonywanego obiektu. Prędkość wznoszenia urządzenia ślizgowego zależy od czasu przyrostu wytrzymałości mieszanki betonowej, od prac które muszą zostać wykonane podczas pracy „ślizgu” oraz od stopnia skomplikowania i rozmiarów wznoszonego obiektu.

Dzięki możliwości ciągłej pracy urządzenia ślizgowego deskowanie wznosi się w przedziale od 3 do 8 metrów na dobę.